Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Fritagelse for boafgift
Model af træhus i forgrund og mønter i baggrund

Fritagelse for boafgift

Juridisk Afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter har udarbejdet denne vejledning, der beskriver reglerne for fritagelse for boafgift og hvilke for- hold, menighedsråd skal være særligt opmærksomme på.

Version 3, 2023

1. Kirken som arvemodtager

Det sker fra tid til anden, at kirken arver et beløb fra en afdød. Det kan fx være, at en afdød i sit testamente har bestemt, at en kirke skal arve 50.000 kroner. Nogle gange er det også beskrevet i testamentet, hvad arvebeløbet skal anvendes til, fx til indkøb af kunst eller et flygel. Normalt når man arver noget, skal man betale en arveafgift, også kaldet boafgift.

 

2. Boafgift

Boafgift er den afgift man skal betale til staten, når man arver. Arv som tilfalder fx institutioner og fonde, skal der i visse tilfælde betales boafgift af. Som udgangspunkt skal der betales en boafgift på 15 % samt en tillægsboafgift på 25 %. Skattestyrelsen kan dog bevilge afgiftsfritagelse for arv som tilfalder den danske folkekirke i medfør af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven) § 3, stk. 2.

3. Fritagelse for boafgift

Som ovenfor skrevet, kan Skattestyrelsen bevilge boafgiftsfritagelse for arv som tilfalder den danske folkekirke. Det vil sige, at man som kirke kan blive fritaget for at betale afgiften nævnt under afsnit 2. For at man kan få bevilget boafgiftsfritagelse, gælder der dog nogle særlige regler. Det er en betingelse for at opnå boafgiftsfritagelse, at formålet med brugen af arven er udelukkende almenvelgørende eller i øvrigt almennyttigt. Menighedsrådet må derfor fx ikke anvende arvebeløbet til almindelig drift, ligesom det heller ikke betragtes som almennyttigt at et arvebeløb til kirken skal gå til vedligeholdelse af afdødes gravsted.

3.1 Hvad kan betragtes som almenvelgørende eller i øvrigt almennyttigt?

Hvis det ikke allerede er anført i testamentet hvad arvebeløbet til kirken skal anvendes til, skal menighedsrådet lave en erklæring om, hvad beløbet skal anvendes til. Typisk anvendes arvebeløb til blandt andet udsmykning både af kirken og på kirkegården, mens det også anvendes til indkøb af musikinstrumenter som fx et flygel eller en guitar. Arvebeløbet fx også anvendes til indkøb af en lysglobe, et nyt knæfald eller lignende. Hvis I er i tvivl om hvorvidt det I ønsker at bruge arvebeløbet til kan betragtes som almenvelgørende eller i øvrigt almennyttigt, kan I kontakte jeres lokale stift for rådgivning.

4. Ansøgning om fritagelse for boafgift

Nogle menighedsråd vælger selv at søge om fritagelse for boafgift direkte hos Skattestyrelsen, mens andre menighedsråd beder stiftet om hjælp til ansøgningen.

 

Menighedsrådet skal enten logge på med NemID og udfylde en digital blanket via virk.dk, eller udfylde papirblanket 03.070 og sende til Skattestyrelsen. Både den digitale blanket og papirblanketten findes på Skattestyrelsens hjemmeside. Ansøgningen om fritagelse for boafgift skal vedlægges en kopi af testamentet, samt en erklæring fra Stiftsøvrigheden om at ville påse, at arven efter afdøde anvendes efter testators ønske. Skattestyrelsen vil herefter træffe afgørelse om hvorvidt menighedsrådet kan blive fritaget for boafgift i det konkrete tilfælde.

4.1 Erklæring om anvendelse af arvebeløbet

Hvis menighedsrådet selv søger om fritagelse for boafgift hos Skattestyrelsen, skal menighedsrådet i ansøgningen erklære, hvad arvebeløbet skal anvendes til. På samme måde skal menighedsrådet indsende en sådan erklæring til stiftet, hvis det er stiftet som søger om fritagelse for boafgift på vegne af menighedsrådet. I denne erklæring skal menighedsrådet oplyse, hvad arven ønskes anvendt til. På Juridisk Afdelings hjemmeside (indsæt link) findes en skabelon, som menighedsrådene kan benytte sig af.

5. Arvebeløbet

Når Skattestyrelsen har færdigbehandlet ansøgningen om fritagelse for boafgift, skal arvebeløbet placeres på en konto. Der skal oprettes en særskilt konto til arvebeløbet, og kontoen forsynes med Stiftsøvrighedens forbudspåtegning også kaldet prohibering. Bemærk i den forbindelse, at det ikke er muligt at få arvebeløbet indsat i stiftsmidlerne. Hvis I er i tvivl om indsætning af arvebeløbet på en konto eller Stiftsøvrighedens forbudspåtegning, kan I kontakte jeres lokale stift for rådgivning.

6. Udbetaling af arvebeløb

Når menighedsrådet ønsker udbetaling af arvebeløbet eller dele heraf, kræver det Stiftsøvrighedens godkendelse, da kontoen er prohiberet. Menighedsrådet skal derfor sende en anmodning om udbetaling af arvebeløbet ind til stiftet, som herefter afgør, om den ønskede udbetaling kan godkendes.

7. Hvis du vil vide mere

Liste over lovgivning, der er henvist til:

Boafgiftsloven

8. Hjælp og vejledning

Har menighedsrådet brug for hjælp og vejledning, er der mulighed for at kontakte det lokale stift.