Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Brug af MobilePay
Ikon for mobile pay

Vejledning om MobilePay

Juridisk Afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter har udarbejdet denne vejledning, der beskriver reglerne for indsamling med MobilePay og hvilke forhold, menighedsråd skal være særligt opmærksomme på.

Version 4, 2023

1. Indsamling med MobilePay

Det har siden 2016 været muligt for menighedsrådene at anvende elektroniske betalingsløsninger til indsamling. Det skete med vedtagelsen af cirkulære om indsamling i kirkerne.

 

I praksis anvendes MobilePay, der i øjeblikket er eneste udbyder af en digital løsning, som kan anvendes til indsamlingsformål. 

 

Det er ikke nødvendigt at bruge et mobilnummer for at oprette løsningen, men da løsningen er app-baseret, skal der bruges en mobiltelefon eller en tablet.

 

2. Oprettelse af digital betjeningsløsning

Oprettelse sker på www.mobilepay.dk under indsamling. Du kan se link til afsnit om indsamling her.

 

Klik på ”Bestil MyShop”. Udfyld herefter de ønskede oplysninger med e-mailadresse, adgangskode og telefonnummer. Når oplysningerne er indtastet, klikkes der på ”Opret”. Du vil herefter modtage en verificeringsmail på den mailadresse du brugte til oprettelsen, med et link. I mailen skal du klikke på ”Bekræft din mail her”, hvorefter der åbner et nyt vindue, hvor der står at du nu kan gå videre til login-siden. Brug herefter den mailadresse og adgangskode du selv valgte i første trin. 

 

På forsiden ved første login skal der vælges virksomhedstype, og indtastes cvr-nummer. Under virksomhedstype vælges ”Anden virksomhed”. Herefter skal der indtastes navn, mailadresse og telefonnummer på en kontaktperson. 

 

I næste fane skal I oplyse nærmere om jeres virksomhed, i form af menighedsrådet.

 

I tredje fase skal der vælges et produkt, her vælges ”MyShop”. Vælg nederst hvordan menighedsrådet vil betale sine gebyrer ”Automatisk daglig betaling”. Dette bliver ikke relevant, da menighedsrådet kan søge om gebyrfritagelse. Se nedenfor under afsnittet ”Pris”.

 

Under Dokumentation skal følgende indskrives/vedlægges:

Bestyrelsesoversigt indeholdende cpr. nr. for alle i menighedsrådet

Kopi af gyldigt pas/kørekort samt sundhedskort af formanden

 

3. Pris

Det koster 999 kroner at oprette en MobilePay konto, som er et engangsbeløb. Derudover koster det 49 kroner i månedligt abonnement. Beløbet er momsfrit og er pr. CVR-nummer.

 

MobilePay har oplyst, at de indtil videre tilbyder gebyrfritagelse ved indsamlinger i Folkekirken. Menighedsrådet skal dermed ikke betale pr. overførsel. For at få gebyrfritagelse skal menighedsrådet sende en e-mail til MobilePay på erhverv@mobilepay.dk. Menighedsrådet skal skrive, hvilken kirke og sogn det drejer sig om, at MobilePay skal bruges til kollekt, og at menighedsrådet søger om gebyrfritagelse. 

 

Menighedsråd, der allerede har oprettet MobilePay uden at få gebyrfritagelse, kan kontakte MobilePay for at få gebyrfritagelse fremover.

 

4. Et nummer til hver indsamling

Efter reglerne skal indsamlede beløb fra elektroniske betalingsløsninger indsættes på en særskilt konto, indtil afregning finder sted. 

 

Med MobilePay løsningen er det muligt at oprette flere/nye numre, og der kan derfor med fordel oprettes et særskilt nummer for hver indsamling, der foretages i kirken.

 

5. Opgørelse og regnskab

Når en indsamling er slut, skal der ske en opgørelse af de indsamlede midler ved den digitale betalingsløsning, inden de fordeles til deres formål.

 

Ved opgørelsen er det vigtigt at være opmærksom på, at omkostninger i forbindelse med indsamling skal afholdes af kirkekassen.  

 

6. Beslutningen om at anvende digital betalingsløsning

Det er menighedsrådet, der kan beslutte at anvende en digital betalingsløsning. 

 

Beslutningen skal træffes på et menighedsrådsmøde efter de samme regler, som øvrige beslutninger. Se menighedsrådslovens § 24.

 

Beslutninger træffes som altovervejende hovedregel ved stemmeflertal. Menighedsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

 

Hvis et medlem er uenig i beslutningen, har medlemmet ret til at få tilført sit særstandpunkt i beslutningsprotokollen.

 

Derudover må alle medlemmer følge flertallets beslutning og medvirke til beslutningens udførelse.

 

Det betyder, at også et uenigt medlem skal afgive de oplysninger, der er nødvendige for at oprette MobilePay som nævnt ovenfor under punkt 2, herunder også cpr.nr.   

 

7. Hvis du vil vide mere

Liste over lovgivning, der er henvist til: 

Lov om menighedsråd

Cirkulære om indsamling i kirkerne

 

Øvrigt materiale: 

Hjemmeside for MobilePay om indsamling

 

8. Hjælp og vejledning

Har menighedsrådet eller provstiudvalget brug for hjælp og vejledning, er der mulighed for at kontakte det lokale stift.