Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Børnekor

Vejledning om børnekor

Juridisk Afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg stifter har udarbejdet denne vejledning, der beskriver reglerne for børnekor og hvilke forhold, menighedsråd skal være særligt opmærksomme på.

Version 3, 2024

1. Indledende

Mange kirker og menighedsråd har børnekor tilknyttet. 

Der er en række forhold i den forbindelse, som I skal være opmærksomme på.

2. Arbejde eller fritidsaktivitet?

Det er som udgangspunkt Juridisk Afdelings opfattelse, at deltagelse i børnekor som udgangspunkt er en uddannelses- eller fritidsaktivitet, og at deltagelsen ikke har karakter af et arbejde, uanset en eventuel betaling for medvirken. Dette skyldes, at betalingen alene anses for at være en godtgørelse for faktiske udgifter.
Arbejdstilsynet vurderer, om der er tale om arbejde i arbejdsmiljølovens forstand. Arbejdstilsynet foretager en konkret vurdering.

Generelt vil Arbejdstilsynet lægge vægt på følgende i vurderingen:

  1. Sang i kirkekoret kan sidestilles med eller har overvejende lighed med det arbejde, ansatte udfører. 
    Det kan altså have betydning, at børnene synger sammen med korsangere, der er ansatte.
  2. Den unge har pligt til at stille sin personlige arbejdskraft til rådighed. 
    Hvis det er en forudsætning for at deltage i koret, at man møder op til prøver og arrangementer, med mindre man har lovligt forfald, vil Arbejdstilsynet efter al sandsynlighed konkludere, at der er tale om arbejde i arbejdsmiljølovens forstand.
  3. Den unge er undergivet instruktionsbeføjelse og kontrol, og der stilles arbejdsrum og andre nødvendige hjælpemidler til rådighed.

Hvis én eller flere af betingelserne er opfyldt, kan der være tale om et arbejde i arbejdsmiljølovens forstand. Alle tre betingelser behøver ikke at være opfyldt på en gang.

Det kan fx være, når børn erhvervsmæssigt optræder, deltager eller medvirker i kulturelle og lignende aktiviteter, herunder sportsaktiviteter, teaterforestillinger, varietéforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio og tv, eller medvirker ved optagelse af film eller reklamefilm.

Hvis der alene er tale om en fritidsaktivitet svarende til at gå til spejder eller håndbold, hvor der ikke er mødepligt, er der ikke tale om et arbejde i arbejdsmiljølovens forstand.

3. Tilladelse fra politiet til arbejde, men ikke til fritidsaktivitet

Politiet skal som udgangspunkt give tilladelse til, at børn under 13 år arbejder.

Det er ikke nødvendigt at indhente politiets tilladelse til børn under 13 års deltagelse i fritidsaktiviteter.

Hvis I vurderer, at der er tale om et arbejde i arbejdsmiljølovens forstand, skal I indhente politiets tilladelse. I skal ansøge for hvert enkelt barn.

Ansøgningsblanket og en nærmere vejledning for ansøgning findes på https://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/boerns_arbejde/

4. Nyttige links

Her kan I finde nyttige links: