stiftsjura.dk
Nyhedsbreve

Juridisk Afdeling i Aalborg, Aarhus og Viborg Stifter udgiver løbende et Nyhedsbrev til menighedsråd, kirkegårde og provstier.
Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året

Nyhedsbreve