Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsbreve
Nyheder
Postkasser

NYHEDSBREV JUN 2019

Fonde og legater, folderen "Når et menneske dør" og opdaterede vejledninger.

VEJLEDNING OM FONDE og LEGATER

I folkekirken findes der rundt omkring forskellige legater, som menighedsråd og præster bestyrer. Mange af disse er efterhånden blevet
så små, at midlerne ikke længere står i rimeligt forhold til legaternes formål, og det bør derfor overvejes at ophæve dem. Derfor har Juridisk Afdeling udarbejdet en vejledning til menighedsrådene om ophævelse af fonde (legater). Vejledningen beskriver reglerne for legater, regnskab og revision, samt hvordan proceduren er for ophævelse af et legat.

Vejledningen kan findes her

OPDATERING AF MATERIALE

Juridisk Afdeling foretager jævnligt en gennemgang af vores udsendte materiale for at sikre, at materialet er i overensstemmelse med gældende lov og praksis. Afdelingen har opdateret følgende:

• Vejledning om inhabilitet

Vejledningen kan her

"NÅR ET MENNESKE DØR"

Juridisk Afdeling har tidligere lavet en folder med praktiske informationer om, hvad der sker, når et menneske dør. Folderen findes på stifter- nes hjemmesider. Folderen er tiltænkt de pårørende, og den er lavet i en printvenlig version, således at fx gravere og præster kan udskrive og udlevere den.

Vi vil meget gerne have tilbagemeldinger på, om I bruger folderen, og hvad I synes om den, idet vi overvejer, om den med fordel kan deles bredere ud fx på biblioteker. I kan sende jeres tilbagemelding på: kasa@km.dk.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Juridisk Afdeling håber, I har god gavn af vores materiale. Vi hører meget gerne fra jer, hvis I har et ønske til en ny vejledning, vi kan lave til jer for at lette jer i jeres arbejde, eller hvis I støder på mangler i vores nuværende materiale.