Fortsæt til hovedindholdet
Nyhedsbreve
Nyheder
Postkasser

NYHEDSBREV FEB 2020

Fritagelse for broafgift, tyverisikring og vejledning om mobilepay.

VEJLEDNING OM FRITAGELSE FOR BOAFGIFT

Det sker fra tid til anden, at kirken arver et beløb fra en afdød. Det kan fx være, at en afdød i sit testamente har bestemt, at en kirke skal arve 50.000 kroner. Nogle gange er det også beskrevet i testamentet, hvad arvebeløbet skal anvendes til, fx til indkøb af kunst eller et flygel. Nor- malt når man arver noget, skal man betale en arveafgift, også kaldet boafgift. Men der er mulighed for at få bevilget boafgiftsfritagelse, hvis formålet med brugen af arven er udelukkende almenvelgørende eller i øvrigt almennyttigt.

Vejledningen findes her

VEJLEDNING OM TYVERISIKRING

Tyveri i danske kirker hører heldigvis til blandt sjældenhederne, men det sker alligevel fra tid til anden, at værdifuldt inventar m.v. bliver stjålet. For at imødegå dette har Juridisk Afdeling lavet en vejledning, således at menighedsrådene i videst muligt omfang undgår tyveri.

Vejledningen findes her

VEJLEDNING OM MOBILEPAY

MobilePay er blevet mere og mere anvendt i forbindelse med indsam- linger i folkekirken, fordi det er så nemt og alle bruger det.
Juridisk Afdeling har lavet en vejledning, der beskriver reglerne for ind- samling med MobilePay og hvilke forhold, menighedsrådene skal være særligt opmærksomme på i forbindelse hermed.

Vejledningen findes her

GODT NYTÅR

I Juridisk Afdeling glæder vi os til et år med nye spændende opgaver
- blandt andet i forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg. Ligeledes glæder vi os til det fortsatte samarbejde med jer og ser frem til fortsat at kunne hjælpe jer i jeres daglige arbejde. Godt nytår til jer alle.